Burgemeester Jos Wienen nieuwe erevoorzitter

Tijdens een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie heeft Jos Wienen het erevoorzitterschap met plezier aanvaard. Uit handen van scheidend erevoorzitter Bernt Schneiders kreeg hij symbolisch de voorzittershamer uitgereikt. Wienen treedt hiermee in een traditie die dit jaar precies 130 jaar bestaat.

De positie van erevoorzitter van het koor is verbonden aan het ambt van de burgemeester in Haarlem. Door het vertrek van Bernt Schneiders als burgemeester van onze stad komt hierdoor aan zijn formele rol bij Zang en Vriendschap een einde. Onze nieuwe eerste burger Jos Wienen heeft het erevoorzitterschap met veel plezier aanvaard. Schneiders sprak dankbare woorden waarbij hij verschillende anekdotes ophaalde en vooral benadrukte dat hij de sterke vriendschap van het koor in zijn tien jaar erevoorzitterschap had gevoeld en beleefd.

Historie

Al sinds 1878 bestaat er een warme relatie tussen het koor en de burgemeester van Haarlem. Toen de burgemeester beschermheer was. Op verzoek van de toenmalige burgemeester jhr. mr. Boreel van Hooglanden werd in 1902 het beschermheerschap overgedragen aan prins Hendrik. Later werd prins Bernhard beschermheer. Sinds 1910 is de warme relatie tussen de gemeente en Zang en Vriendschap geformaliseerd; de burgemeester is onze erevoorzitter. Na Elizabeth Schmitz, Jaap Pop en Bernt Schneiders valt deze eer nu te beurt aan Jos Wienen.

Dynamiek

Jos Wienen sprak in zijn maidenspeech over zijn verbondenheid met muziek en in het bijzonder de zang. En vooral de mannenkoorzang waar hij in Katwijk, waar hij eerder burgemeester was, al met plezier naar luisterde. Hij sprak over de dynamiek tussen mannen bij het zingen, maar ook hoe mannen met elkaar omgaan. Hij sprak de wens uit om bij zijn toekomstige afscheid net zoveel mooie anekdotes te kunnen oplepelen als zijn voorganger dat deed tijdens zijn afscheidsrede. Hij zei dat hij in de toekomst best nog eens wilde meezingen.

Vicit Vim Virtus

Na dit formele moment werden vrijwilligers in het zonnetje gezet en kregen nieuwe zangers hun lidmaatschapscertificaat. Ook spraken voorzitter Bert Koopman en dirigent Arno Vree over het afgelopen jaar en lieten zij hun licht schijnen over het komende muziekjaar waarin het Moederdagconcert op 14 mei het hoogtepunt moet worden. Ook zong het koor enkele nummers waaronder een speciaal nummer over de wapenspreuk van Haarlem; Vicim Vim Virtus. Op muziek van Schuberts Heilig, Heilig, Heilig uit de Deutsche Messe.

Moederdagconcert

Daarna was er voldoende gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen en daarbij het glas te heffen. Nu zijn alle ogen gericht op het aanstaande Moederdagconcert. De kaartverkoop hiervoor is inmiddels al begonnen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze zangers en aan de kassa of online bij de Philharmonie.

  

Reacties

    Toekomstige evenementen

    1. Concert Misa Criolla na de zomer

      28 november @ 08:00 - 17:00