Ventilatie in ons gebouw

Ventilatie in Gebouw Zang en Vriendschap

Op vrijdag 21 augustus is er definitief een opdracht uitgegaan naar een leverancier van luchtbehandelingsinstallaties om het gebouw aan de Jansstraat te voorzien van een nieuw te installeren ventilatievoorziening. Buitenlucht zal via diverse kanalen en roosters gericht de zaal in worden geblazen en daarna separaat afgevoerd worden, dus zonder recirculatie van lucht. Om een zo veilig mogelijke ventilatie en tevens een werkbaar leefklimaat te bereiken zal  gezorgd worden voor een ventilatiecapaciteit welke het dubbele is van datgene dat door het RIVM is voorgeschreven. Daarnaast zal er een UV-module geplaatst worden om de zaal virusvrij te houden. Naar verwachting zal het ventilatiesysteem rond november dit jaar kunnen worden opgeleverd.

Reacties

    Toekomstige evenementen

    1. Korenlint

      10 september