Word vriend

Word vriend!

Wij nodigen je van harte uit om vriend te worden van Zang en Vriendschap.

Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap is het langst bestaande mannenkoor van Nederland. De ruim 70 zangers repeteren elke maandagavond in het eigen gebouw aan de Jansstraat een breed repertoire. Naast onze eigen concerten geeft het koor in Haarlem acte de présence bij gelegenheden, zoals bij de Dodenherdenking. Door hierbij een bijdrage te leveren willen we onze betrokkenheid tonen bij de Haarlemse samenleving.

De Vrienden van Zang en Vriendschap ondersteunen ons mannenkoor op financieel gebied. Voor slechts € 45 per jaar bent je Vriend. U krijgt dan jaarlijks een gratis toegangskaart voor één van onze concerten.

Bedrijven
Ook bedrijven kunnen zich aansluiten bij de Vrienden van Zang en Vriendschap. Voor € 200 per jaar ondersteunen bedrijven ons. Wij zorgen voor naamsvermelding van onze Zakelijke Vrienden op onder andere onze website en zij krijgen advertentieruimte in ons verenigingsmagazine. Bedrijven ontvangen voor onze concerten twee gratis toegangskaarten. Het bedrag dat de zakelijk vrienden betalen is ook nog eens volledig aftrekbaar van de omzetbelasting.

Betrokken
De Vrienden van Zang en Vriendschap worden betrokken bij de sociale activiteiten van het koor. Daarom ben je onder andere welkom bij het samenzijn na de repetities, de jaarlijkse feestavond in februari (die bij Zang en Vriendschap Oudejaarsavond heet) en kunnen zij deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht. Ook op concertreizen, zoals naar Berlijn, naar Dublin en naar Dresden, gingen enkele van onze Vrienden mee.

Het eigen gebouw van Zang en Vriendschap is ook voor Vrienden beschikbaar voor culturele doeleinden.

Op de hoogte
De Vrienden van Zang en Vriendschap blijven op de hoogte van het reilen en zeilen van het koor, doordat zij vier maal per jaar het verenigingsblad ontvangen. Daarnaast krijgen zij tweemaal per jaar een speciale Vriendenbrief.

Hoe wordt u Vriend van Zang en Vriendschap?

Stuur een e-mail met je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar vrienden@zangenvriendschap.nl . o.v.v. Ik word vriend. Wij nemen graag contact op.

Reacties

    Toekomstige evenementen

    1. Dodenherdenking

      4 mei