Zang en Vriendschap's tijdschrift


Al jaren brengt Zang en Vriendschap enkele keren per jaar een tijdschrift uit. Hieronder kunt u een aantal eerder uitgebrachte exemplaren alsnog inzien en zelfs downloaden.

Ga als volgt te werk:

  • Open een van de mappen.
  • Klik op een een datum tijdschrift.
  • Er verschijnt een pop-up.
  • Nu kunt u kiezen uit inzien (via de knop voorbeeld) of downloaden.
U kunt ook een abonnement nemen. Stuur daarom een mail naar: